Giỏ hàng trống
  ()

You have no items in your shopping cart.
theionious-monk-plays-duke-ellington

Theionious monk plays

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 750.000 ₫

 

 

SIDE 1 

1. It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing 
(Mills/Ellington) 

2. Sophisticated Lady 
(Ellington) 

3. I Got It Bad and That Ain't Good 
(Webster/Ellington) 

4. Black and Tan Fantasy 
(Ellington/Miley) 

SIDE 2 

1. Mood Indigo 
(Ellington/Mills/Rigard) 

2. I Let a Song Go Out of My Heart
(Nemo/Mills/Ellington) 

3. Solitude 
(Delange/Mills/Ellington)  

4. Caravan  
(Ellington/Mills/Tizol) 

 

 

 

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.

Tìm hiểu về đĩa than

Ai đang online

Trang web hiện có:
17 khách & 0 thành viên trực tuyến