Hãng phim Trẻ

Chưa thiết đặt hình ảnh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ra đời năm 1991, Hãng phim Trẻ luôn đi đầu trong các sản phẩm phục vụ tổ quốc, quê hương và cả thế hệ thiếu nhi trong cả nước.